Sigurno ste mnogo puta čuli da je neko na B2 nivou poznavanja engleskog jezika ili da je krenuo na A2 kurs nemačkog jezika. Šta zapravo znači ta kombinacija brojeva i slova kada govorimo o poznavanju stranog jezika?

Nazivi nivoa poznavanja jezika se zapravo odnose na CEFR – Common European Framework of Reference for languages (Zajednički evropski referentni okvir za žive jezike). CEFR je međunarodno priznat standard za opisivanje jezičkih sposobnosti i koristi se svuda u svetu, ali svakako najviše u evropskim zemljama. Na ovaj način možemo A1 – početni nivo (beginner) objektivno opisati nečije znanje stranog jezika u svim zemljama. Tako da, ako ste završili A1 nivo nemačkog jezika u Srbiji, možete nastaviti da učite na A2 nivou u Italiji, a nakon toga na B1 u Austriji. Ili ako ste završili B2 nivo engleskog jezika, samim tim stavljate do znanja Vašem poslodavcu ili bilo kome koliko znate engleski jezik.

CEFR poznaje tri osnovna nivoa znanja stranog jezika: A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pa da vidimo šta podrazumeva svaki od ovih nivoa i podnivoa: Ovaj nivo podrazumeva samo najosnovnija znanja iz svih oblasti jezika- čitanja, pisanja, slušanja i pričanja. Nakon završenog A1 nivoa možete se predstaviti na engleskom, govoriti o svojim hobijima i interesovanjima, možete da postavite jednostavna pitanja i da učestvujete u svakodnevnim razgovorima, uz sagovornika koji govori polako i koristi jednostavne reči. A1 je zapravo samo prvi korak ka učenju jezika.

A2 – viši početni nivo (elementary)

Na A2 nivou, kandidat ima mogućnost da proširi svoje znanje jezika stečeno na prethodnom nivou ili, ukoliko kreće sa učenjem od ovog nivoa, da postavi solidnu bazu za dalje usavršavanje. Na A2 nivou, polaznik može da se snađe u nekim svakodnevnim situacijama poput kupovine, putovanja, komunikacije na aerodromu, na granici, da predstavi sebe i svoju porodicu i slično. Ovo je osnovni nivo znanja jezika, i veliki broj polaznika zapravo i počinje učenje od ovog nivoa.

Upiši online kurs engleskog jezika u ABC-u i izaberi paket START – Engleski za početnike. Probaj slobodno! Prvi čas je besplatan.

B1 – niži srednji nivo (intermediate)

B1 je već ozbiljniji nivo poznavanja jezika i podrazumeva da kandidat može da se snađe u većini svakodnevnih situacija, bez većih problema. Nakon završenog B1 nivoa, polaznici imaju uvid u osnove gramatike jezika, kao i u vokabular iz mnogih oblasti. U suštini, nakon ovog nivoa polaznici mogu da objasne na stranom jeziku sve vezano za njihov privatni život, teme koje ih interesuju, posao i slično. Takođe, na ovom nivou se radi i na pisanju, kako formalnih, tako i manje formalnih eseja, mejlova i slično.

Usavrši svoj engleski na najbolji mogući način. Oslobodi se straha i nesigurnosti. Izaberi online paket SPEAK – Konverzacijski engleski i podigni svoj engleski na viši nivo. Probaj slobodno! Prvi čas je besplatan.

B2 – viši srednji nivo (upper intermediate)

Nakon završenog B2 nivoa, možete tečno da razgovarate na engleskom jeziku o najrazličitijim temama iz svih oblasti. Takođe, možete učestvovati na sastancima, raditi u firmi gde se govori engleski i pisati o različitim temama. B2 nivo daje i pregled najvažnijih gramatičkih jedinica na detaljan način, tako da ćete nakon ovog nivoa imati odlično znanje gramatike, na primeru engleskog jezika to podrazumeva sve od vremena, kondicionala, modalnih glagloa, do neupravnog govora i pasiva.

Usavrši svoj engleski na najbolji mogući način. Oslobodi se straha i nesigurnosti. Izaberi online paket SPEAK – Konverzacijski engleski i podigni svoj engleski na viši nivo. Probaj slobodno! Prvi čas je besplatan.

C1 – napredni nivo (advanced)

C1 nivo podrazmeva godine učenja jezika i veoma mali broj polaznika stigne do ovog nivoa za kratko vreme. Da biste imali C1 nivo znanja, zaista je potrebno uložiti dosta truda i rada. Ali je zato znanje na ovom nivou veoma bogato i omogućava Vam mnogo toga na stranom jeziku: možete čitati stručne tekstove, pisati radove ili komunicirati sa bilo kim o bilo kojim temama. Ovaj nivo znanja podrazumeva tečno pričanje jezika, bez pauza, kao i upotrebu i razumevanje ne samo akademskih izraza, već i idioma, frazala i slenga.

Usavrši svoj engleski na najbolji mogući način. Oslobodi se straha i nesigurnosti. Izaberi online paket SPEAK – Konverzacijski engleski i podigni svoj engleski na viši nivo. Probaj slobodno! Prvi čas je besplatan.

C2 – viši napredni nivo (proficient)

Konačno, C2 nivo je najviši stupanj poznavanja jezika. Obično se smatra da ovaj nivo imaju osobe nakon završenih studija određenog jezika, mada to nije uvek slučaj. Ukoliko ste na C2 nivou, znači da pričate strani jezik gotovo kao svoj maternji. C2 nivo podrazumeva, između ostalog, komunikaciju sa izvornim govornicima iz različitih dijalekatskih područja, bez teškoća. Ukratko, sa C2 nivoom znanja stranog jezika ne postoje granice.

Da li znaš koji je tvoj nivo znanja stranog jezika? Ako nisi siguran, uradi besplatan test za utvrđivanje nivoa. Jednostavnim klikom na željeni odgovor, možeš brzo i lako da odgovoriš na sva pitanja. Nakon završetka testa, dobićeš konačne rezultate, odnosno nivo jezika koji bi trebalo da pohađaš. Prihvati izazov!

Preporučeni kursevi

Baner ENG

Kurs

Online engleski

Probaj kako je lako učiti engleski od kuće.

Baner ENG sivi

Kurs

Engleski individualni

Kurs organizovan prema Vašem rasporedu i planovima.

Predlažemo da pogledate