Skip to content

      ONLINE
Poslovni engleski za kompanije

ABC uspešno realizuje opše i poslovne kurseve engleskog jezika za kompanije iz privatnog sektora.

Naše kurseve odlikuje puno konverzacije i postizanje efikasne poslovne komunikacije zaposlenih na engleskom jeziku.

Zaposleni će nakon kursa moći da na engleskom jeziku:

uspešno prezentuju kompaniju i njene proizvode

aktivno učestvuju na sastancima sa strancima

efikasno komuniciraju putem telefona i e-maila

Zatražite ponudu kako biste saznali više o poslovnim konverzacijskim kursevima engleskog jezika koje nudi naša škola. Pošaljite zahtev sada putem e-maila: office@abc.edu.rs i očekujte našu ponudu.

Izveštaji o prisustvu i napretku zaposlenih

Za potrebe menadžmenta kompanija naručilaca kurseva, pratimo napredak i prisustvo svakog zaposlenog na kursevima.

Našim klijentima isporučujemo periodične i finalne izveštaje o realizaciji kurseva. Izveštaji su narativni za svakog zaposlenog kao i za grupu u celini (word dokumet), a takođe dajemo i tabelarni prikaz prisustva i ocene za svakog polaznika kursa (excel lista).

Specifične izveštaje možemo napraviti prema posebnom zahtevu naručioca kursa.

Kursevi jezika za kompanije

Iskustvo iz različitih industrija

IT sektor
Banke i osiguranja

Auto i mašinska industrija

Medicina i farmacija

Naši klijenti

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo

Nivoi i podela na grupe

Kursevi su podeljeni po nivoima znanja. Niži nivoi A1 i A2 se rade kao opšti (General English), a srednji i viši nivoi (B1, B2 , C1, C2) kao poslovni konverzacijski kursevi za zaposlene (Business English).

Testiranje zaposlenih i inicijalnu podelu na grupe možete uraditi ovde: testiraj znanje engleskog jezika, kako bi znali koliko polaznika kreće i koliko grupa su podeljeni.

Dodela diploma kursa za kompanije

Online kursevi za kompanije

Naši online kursevi koje realizujemo putem Zoom-a, Skype-a ili Google Meet-a odgovaraju potrebama modernih kompanija. Iskažite vaše potrebe, a mi ćemo prilagoditi edukaciju prema specifičnostima vaše kompanije. Investirajte u jezičke veštine vaših zaposlenih sada!

Zahtev za ponudu

NEW Kompanije