Uspešno poslovanje jedne firme danas ne zavisi samo od iskustva koje zaposleni ima da ponudi ili učinka u istoj, već takođe, poznavanje engleskog jezika jeste nešto što danas treba podrazumevati kao veštinu koja može doprineti tom uspešnom poslovanju. Danas se od zaposlenih traži da imaju bar neko osnovno poznavanje engleskog jezika, koje je nadogradivo i kroz određeni vremenski period može biti na nekom višem nivou, radi što boljeg uspostavljanja saradnje sa inostranim klijentima.

Moje dosadašnje iskustvo kao predavača engleskog jezika mi je pokazalo da zaposleni u firmama obezbeđuju svojim zaposlenima kurseve engleskog jezika iz više razloga, a neki od njih su: online ili uživo sastanci sa klijentima iz drugih zemalja, bolji prolazak na intervjuima za neke naprednije pozicije, prezentacije na engleskom jeziku, upoznavanje sa stručnom terminologijom na engleskom jeziku i njihova svakodnevna upotreba…


Verovatno već znate koliko je važno poznavanje engleskog jezika

Sigurni smo da u Vašoj kompaniji postoji dosta zaposlenih koji imaju potencijala za napredak, ali je osnovni problem poznavanje engleskog jezika. Bilo da Vaši zaposleni poseduju elementarno znanje ili su nekog naprednijeg nivoa, za engleski jezik treba uvek odvojiti određeno vreme i konstatno raditi na njemu kako bi održali to znanje i nesmetano ga koristili u određenim situacijama na poslu. Ukoliko nemaju vremena da sede kod kuće i na svoju ruku uče engleski jezik gledajući filmove i serije sa engleskim titlovima, koristeći neku aplikaciju ili sajt za učenje, prateći podkaste na istom, možete se prijaviti na našem sajtu za kurseve engleskog jezika za zaposlene, koji se pažljivo realizuju u skladu sa potrebama Vaše firme. Na ovaj način možete omogućiti da zaposleni steknu nove kvalifikacije i samim tim doprinesu boljim rezultatima Vaše kompanije.


5 koraka do savladavanja engleskog jezika

Kursevi su koncipirani tako da pre svega sadrže uvodno testiranje koje nam pomaže u određivanju nivoa poznavanja engleskog jezika, zatim grupisanje polaznika u skladu sa nivoima i određivanje termina za časove, nakon toga sledi odabir metode i materijala predavača koji će obuhvatiti sve ono što je vašim zaposlenima potrebno kako bi na najefikasniji način savladali engleski jezik. Zaposleni u vašoj firmi će uvek imati pravo glasa na časovima gde će moći da iskažu svoje mišljenje, zapažanje, sugestije za časove. Cilj kursa jeste da predavanje odmiče u što prijatnijoj atmosferi za zaposlene, da se prioritet daje konverzaciji na engleskom jeziku uz sve ostale veštine poput pisanja, čitanja, slušanja, da se takođe radi i na gramatici i vokabularu ukoliko je to potrebno, a sve to zbog krajnjeg cilja – uspešnog korišćenja engleskog jezika u različitim situacijama.


Ako se pitate zašto učiti engleski sa nama, navešćemo Vam neke razloge:


Konverzacija je u fokusu. Polaznik razvija svoje govorne i prezentacione veštine, stiče samopouzdanje i unapređuje sve veštine engleskog jezika.

Časovi su online. Možete se priključiti iz Vaše kancelarije ili doma online putem platformi kao što su Skype, Microsoft Teams, Google Meet.

Upoznavanje sa stručnim engleskim jezikom. Dodatan rad na sticanju vokabulara koji je u skladu sa vašom profesijom.

Fleksibilni termini. Sve je stvar dogovora. Mogućnost za uspostavljanjem termina koji vašim zaposlenima odgovaraju.

Individualan ili grupni kurs. Bilo da li želite da se potpuno posvetimo jednom vašem zaposlenom licu i grupi ljudi kojima je engleski neophodan, akcenat je na aspektu jezika koji je vama najbitniji za vašu karijeru.

Dosadašnja praksa je pokazala da su ovakvi online kursevi engleskog jako praktični za Vaše zaposlene, jer je potrebno da izdvoje samo dva termina nedeljno za aktivno učenje jezika i da tokom celokupnog kursa usvajaju i uče jezik brzo i lako, koji mogu da primenjuju svakodnevno nakon završetka istog.

Iza nas stoji više od 15 godina iskustva i preko 250 kompanija čiji zaposleni su prošli naše kurseve. Od malih privatnih firmi do velikih korporacija koje posluju u Srbiji i regionu. Škola stranih jezika ABC omogućava da Vaši zaposleni unaprede svoje znanje engleskog jezika ili da ga nauče od nule!

Ukoliko želite da saznate više o našoj ponudi za kompanije, možete na kontaktirati putem mail-a: office@abc.edu.rs ili pozivom na telefon: +381 (0)63 33 58 77.

Takođe pogledajte na stranici „kursevi za kompanije“ i listu naših referenci.

Zatražite ponudu! Mi smo tu zbog vas.

Predlažemo da pogledate