Sudski tumač za kineski jezik

Sudski tumač za kineski jezik

Kineski prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za kineski jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, kinesko-srpski i srpsko-kineski.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, kinesko-srpski i srpsko-kineski.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
  uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
  medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.

Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za engleski jezik

Engleski prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za engleski jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, englesko-srpski i srpsko-engleski.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, englesko-srpski i srpsko-engleski.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
 • uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
 • medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.

Sudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač za nemački jezik

Nemacki prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za nemački jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, nemačko-srpski i srpsko-nemački.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, nemačko-srpski i srpsko-nemački.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
 • uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
 • medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.

Sudski tumač za italijanski jezik

Sudski tumač za italijanski jezik

Italijanski prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za italijanski jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, italijansko-srpski i srpsko-italijanski.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, italijansko-srpski i srpsko-italijanski.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
 • uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
 • medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.

Sudski tumač za mađarski jezik

Sudski tumač za mađarski jezik

Madjarski prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za mađarski jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, mađarsko-srpski i srpsko-mađarski.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, mađarskog-srpski i srpsko-mađarski.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
 • uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
 • medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.

Sudski tumač za rumunski jezik

Sudski tumač za rumunski jezik

Rumunski prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za rumunski jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, rumunsko-srpski i srpsko-rumunski.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, rumunsko-srpski i srpsko-rumunski.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
 • uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
 • medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.

Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač za ruski jezik

Ruski prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za ruski jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, rusko-srpski i srpsko-ruski.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, rusko-srpski i srpsko-ruski.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
 • uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
 • medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.

Sudski tumač za španski jezik

Sudski tumač za španski jezik

Spanski prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za španski jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, špansko-srpski i srpsko-španski.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, špansko-srpski i srpsko-španski.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
 • uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
 • medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.

Sudski tumač za turski jezik

Sudski tumač za turski jezik

Turski prevod prevodilacka agencija

Sudski tumač za turski jezik.

Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor.

Vršimo prevode u oba smera, tursko-srpski i srpsko-turski.

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a.

Telefon: +381 (0)63 335 877

Mail: office@abc.edu.rs

Skype: abcskola

Radno vreme: 10:00 - 19:00, ponedeljak-petak
NEW Prevodi
Maximum upload size: 106.96MB

Prevod sa overom sudskog tumača sa

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, ABC takođe može da obezbedi i tu uslugu, na najkvalitetniji način.

Vršimo prevode u oba smera, turskog-srpski i srpsko-turski.

Tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

Kakva dokumentacija zahteva pečat i overu sudskog tumača što zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih,
 • venčani listovi (lična dokumenta),
 • uverenja,
 • pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici),
 • svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima,
 • boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole,
 • pasoši, lične karte,
 • medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati,
 • rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Overa prevoda od strane sudskog tumača podrazumeva tekst overe, datum overe, mesto, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki overeni prevod ima i svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu overa određenog sudskog tumača za područje opštine gde je tumač imenovan.

Tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom, pošto se original dokumenta i njegov prevod spajaju zvaničnim pečatom.

Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam poslati poruku, e-mail ili nas kontaktirati na putem telefona na našem sajtu.

Klijenti koji su nam ukazali poverenje

Realizovali smo brojne kurseve jezika i prevode za uspešne kompanije. Budite i Vi u društvu uspešnih.
Fiat logo
Vip-logo
UniCredit bank
societe generali
raiffeisen
prizma
comtrade logo
Endava logo
merck
meggle
Hemofarm Logo
Adient Logo
Predavaci

Prevođenje bez overe

Ukoliko Vam je potrebana usluga prevođenja bez overe naš tim stručnjaka koji se sastoji od odličnih prevodilaca i ima neophodno iskustvo, kvalifikacije i znanje za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga je tu za vas. Bavimo se prevođenjem tekstova iz različitij oblasti, među kojima su i medicina, ekonomija, prava, IT, tehnologija, proizvodnja, itd.