Milica

Milica

Engleski jezik

Milica

Detalji o predavaču

Pozicija:
Predavač/prevodilac
Iskustvo:
7 godina
Telefon:
+381 (0)34 20 96 20
E-mail:
office@abc.edu.rs

Predavač/prevodilac
Milica Kočović Pajević je diplomirala na master programu Filološko-umetničkog fakulteta, na odseku za engleski jezik i književnost i poseduje višegodišnje iskustvo u radu kao profesor i prevodilac. Odlično poznavanje jezika, visoka prefesionalnost kao i odličan odnos sa polaznicima su njene osobine.

Katarina

Milica

Engleski jezik

Milica

Detalji o predavaču

Pozicija:
Predavač/prevodilac
Iskustvo:
7 godina
Telefon:
+381 (0)34 20 96 20
E-mail:
office@abc.edu.rs

Predavač/prevodilac
Milica Kočović Pajević je diplomirala na master programu Filološko-umetničkog fakulteta, na odseku za engleski jezik i književnost i poseduje višegodišnje iskustvo u radu kao profesor i prevodilac. Odlično poznavanje jezika, visoka prefesionalnost kao i odličan odnos sa polaznicima su njene osobine.

Maja

Milica

Engleski jezik

Milica

Detalji o predavaču

Pozicija:
Predavač/prevodilac
Iskustvo:
7 godina
Telefon:
+381 (0)34 20 96 20
E-mail:
office@abc.edu.rs

Predavač/prevodilac
Milica Kočović Pajević je diplomirala na master programu Filološko-umetničkog fakulteta, na odseku za engleski jezik i književnost i poseduje višegodišnje iskustvo u radu kao profesor i prevodilac. Odlično poznavanje jezika, visoka prefesionalnost kao i odličan odnos sa polaznicima su njene osobine.