Maja

Engleski jezik

Maja

Detalji o predavaču

Pozicija:
Predavač/prevodilac
Iskustvo:
2 godine
Telefon:
+381 (0)34 20 96 20
E-mail:
office@abc.edu.rs

Predavač/prevodilac
Maja Stefanović pored fakultetske diplome engleskog jezika i književnosti Filološko-umetničkog fakulteta, poseduje i tri sertifikata, koji prikazuju njeno dodatno usavršavanje, ali i znanje, kada je engleski jezik u pitanju. Voli i rad sa decom, ali i odraslima. Odlikuje je dobra komunikacijska veština, ali i činjenica da prenosi znanje na druge uz osmeh i prijatnu atmosferu u školi.