Milica

Engleski jezik

Milica Kočović Pajevič je diplomirala na master programu Filološko-umetničkog fakulteta, na odseku za engleski jezik i književnost i ima četvorogodišnje iskustvo u radu kao profesor i prevodilac.

Milica je vodila grupne i individualne kurseve engleskog jezika za decu i odrasle, kurseve srpskog i engleskog jezika za strance, konverzacijske kurseve kao i specijalizovane kurseve za firme. Kao prevodilac ima iskustva u oblasti mehanike, tehnike, medicine, prava i ekonomije, kao i u simultanom i konsekutivnom prevođenju sastanaka i konferencija. Vodila je individualne kurseve pripreme za polaganje međunarodnih IELTS i TOEFL ispita.

Socials