ENGLESKI Konverzacijski kurs

ENGLESKI Konverzacijski kurs
4,999 RSD

No student enrolled

eng-konv-new

Ukoliko želite da jasnije i tečnije komunicirate, pričate sa više samopouzdanja i slušate sagovornika pažljivije, ovo je kurs za vas. Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji žele da usavrše svoje sposobnosti komunikacije na engleskom jeziku tako što im se pruža niz konverzacijskih vežbi koje su potrebne za postizanje fluentnosti i samopouzdanja pri komunikaciji.

Da bi se postigli željeni rezultati, sa polaznicima će se raditi na poboljšanju vokabulara, stečene gramatike i izgovora na engleskom jeziku. Takođe, tokom kursa polaznici će razviti sposobnost pažljivog slušanja i razumevanja sagovornika kako bi bolje pratili i učestvovali u razgovorima.

Na kursu će se učiti brojne fraze i specifični jezički izrazi kako bi se poboljšala fluentnost u razgovoru u različitim kontekstima i situacijama. Vaše jezičke veštine će se unaprediti kroz brojne vežbe kao što su diskusije, mini prezentacije, debate ili improvizacije dijaloga (role-play).

Pre početka pohađanja konverzacijskog kursa, polaznici će polagati ulazni test (Placement test) kako bi se ustanovio nivo znanja. Preporučljiv nivo znanja pre pohađanja konverzacijskog kursa je B1+.

Predavači:

Milica Kočović Pajević
Engleski jezik

Milica Kočović Pajević

Predavač/prevodilac
Milica je diplomirala na master programu Filološko-umetničkog fakulteta, na odseku za engleski jezik i književnost i ima četvorogodišnje iskustvo u radu kao profesor i prevodilac.

Sadržaj kursa

Kurs, shodno nivou znanja polaznika, obrađuje različite teme:

Na srednjem B1 nivou:

 • Upoznavanje i predstavljanje
 • Opisivanje ljudi i gradova
 • Svakodnevna komunikacija
 • Snalaženje u različitim situacijama (aerodrom, butik, kafići)
 • Pisanje formalnih i neformalnih pisama i email-ova
 • Davanje mišljenja na zadatu temu
 • Mini prezentacije

Na B2/C1 nivou:

 • Obrađivanje tema iz svere interesovanja polaznika
 • Usvajanje frazeoloških izraza (frazalnih glagola i idioma)
 • Usvajanje neformalnog govora (slang)
 • Vođenje diskusija i debata na zadate teme
 • Izlaganje problema i predstavljanje rešenja
 • Izlaganje mišljenja o savremenim temama i problemima
 • Mini prezentacije na zadate teme
 • Komunikacija u poslovnom okruženju (improvizacija sastanka)

Ključne informacije

Cena
4.999 RSD mesečno
Trajanje
32 časa / 2 meseca
Termini
2×90 min nedeljno
Nivo
B1+

Prijava na kurs

Curriculum is empty

0.00 average base on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Write a review

 • Please wait...

Students Enrolled

No student enrolled.