ENGLESKI srednji kurs

4,899 RSD

No student enrolled

eng-srednji-new

Ovaj kurs namenjen je polaznicima koji su već upoznati sa osnovama engleskog jezika i mogu ga koristiti za svakodnevnu komunikaciju na osnovnom nivou.

Plan rada organizovan je tako da se novostečena znanja temelje na postojećim osnovama, na koje se polaznici, ukoliko za to ima potrebe, povremeno vraćaju, u cilju olakšavanja daljeg napredovanja u učenju. Znanja stečene na ovom kursu umogućiće Vam da jezik koristite za razgovor o ljudima, mestima i dešavanjiam u sadašnjem i prošlom vremenu, ali i da pričate o planovima za budućnost, hipotetičkim situacijama, i slično, a načinom izražavanja pokažete da ste napravili znatan iskorak od onoga što bismo nazvali osnovnim služenjem jezikom.

U sklopu kursa, organizuju se i časovi konverzacije i debate, englesko veče (English night), prezentacije, i razni drugi događaji koji za cilj imaju da Vam na zabavan način približe engleski jezik kako bi ga što lakše i bolje naučili.

Kurs je organizovan u 12 nastavnih celina (units). Svaka od celina se odnosi na neku od tema iz svakodnevnog života (sport, moda, umetnost, putovanja…) uz učenje novih reči, lako usvajanje gramatičkih pravila i što je najvažnije govornih vežbi.

Na kraju uspešno završenog kursa, polaznik će biti osposobiljen da postavlja i odgovara na pitanja o poznatim temama, kao i da o njima govori samostalno, pokazujući da vlada gramatikom i poseduje fond reči potreban za tečno izražavanje. Predavači

Predavači:

Jovana
Engleski jezik

Jovana

Menadžer škole jezika/predavač/prevodilac
Jovana Perović Jovanović je završila master studije engleskog jezika i književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. U ABC-u je držala kurseve za sve uzraste i sve novoe. Pored odličnog poznavanja jezika odlikuje je i komunikativnost i neposrednost u odnosu sa polaznicima. Pored poslova predavača i prevodioca, Jovana, kao menadžer škole rukovodi i koordinira sve poslovne aktivnosti u ABC-u.
Milica
Engleski jezik

Milica

Predavač/prevodilac
Milica Kočović Pajević je diplomirala na master programu Filološko-umetničkog fakulteta, na odseku za engleski jezik i književnost i poseduje višegodišnje iskustvo u radu kao profesor i prevodilac. Odlično poznavanje jezika, visoka prefesionalnost kao i odličan odnos sa polaznicima su njene osobine.

Sadržaj kursa

Who are you?

Red reči u pitanjima (Word order in questions), vokabular: glagolske fraze (verb phrases)

Who knows you better ?

Sadašnje prosto vreme (Present Simple), vokabular; porodica, pridevi za opisivanje ličnosti

At the Moulin Rouge

Sadašnje trajno vreme (Present Continuous), vokabular: delovi tela, predlozi za mesto

Practical English­ Hotel problems

Konverzacija: opisivanje sebe i opisivanje drugih­fizičke osobine i karakter

Right place, wrong time

Prosto prošlo vreme (Past Simple), vokabular: na odmoru

The story behind the photo

Prošlo trajno vreme (Past Continuous), vokabular: predlozi

One October evening

Veznici (but, because, although), vokabular: glagolske fraze

Pisanje: The story behind a photo

Konverzacija : prepričavanje događaja iz prošlosti,opisivanje fotografija

Obnavljanje : Units 1 and 2

Plans and dreams

Going to ­za buduće planirane radnje i za predviđanja; vokabular: na aerodromu

Let’s meet again

Present Continuous – za buduće ugovorene radnje; vokabular: glagol+pridev

What’s the word ?

Definišuće relativne rečenice (Defining relative clauses),vokabular: izrazi za parafraziranje (like, for example, rtc.)

Practical English­ Restaurant problems

Konverzacija: planovi za budućnost, predviđanje; putovanje avionom

Family conflicts

Present perfect + yet,just, already; vokabular: kućni poslovi :make or do

Fashion and shopping

Kontrastriranje i kombinovanje dva vremena­ Present perfect or past simple?, vokabular: shopping

Lost weekend

Zamenice – something, anything, nothing, etc.,vokabular: pridevi na ­ing i ­ ed

Konverzacija : razgovor o kućnim poslovima, šopingu

Obnavljanje : Unit 3 and 4

No time for anything

Komparativi prideva (comparatives),vokabular: fraze sa time

The world’s friendliest city

Superlativi prideva (superlatives +ever+present perfect), vokabular: pridevi suprotnog značenja (opposite adjectives)

How much is too much ?

Izrazi za količinu (quantifiers­too, not enough, etc.), vokabular: zdravlje i stil života

Practical English ­ The wrong shoes

Konverzacija: upoređivanje; razgovor o zdravju i stilu života

Are you a pessimist ?

Will/Won’t – za predviđanja, vokabuar: glagoli suprotnih značenja

I will always love you

Will/Won’t ­za obećanja, vokabular­verb +back

The meaning of dreaming

Obnavljanje vremena, vokabular: kombinacije glagola i predloga

(verb+preposition)

Konverzacija: predviđanja za budućnost; obećanja, odluke, ponude

Obnavljanje: Units 5 and 6

Are you a party animal ?

Glagolske šeme­ upotreba infinitiva sa to (uses of the infinitive with to )

What makes you feel good

Glagolske šeme – glagol + ­ing ( verb+ ­ing)

How much can you learn in a month

Glagoli za izražavanje obaveze, zabrane, itd. (have to, don’t have to, must, mustn’t), vokabular:modifikatori­a bit, a little, etc. Practical English­ At the pharmacy

Konverzacija : razgovor o upoznavanju novih ljudi; o slobodnom vremenu i

omiljenim aktivnostima; o učenju jezika

What should I do?

Glagol should/shouldn’t­za savete, preporuke, itd. (advice, recommendations, etc.) , vokabular: glagol get

If something can go wrong, …

Uslovne rečenice­tip 1 (First Conditional), vokabular: glagoli sličnih značenja

(confusing verbs)

You must be mine

Prisvojne zamenice (possessive pronouns) , vokabular: prilozi za način

Konverzacija: uzroci i posledice; saveti

Obnavljanje : Units 7 and 8

Never smile at a crocodile

Uslovne rečenice ­tip 2 (Second Conditional), vokabular: životinje

Famous fears and phobias

Present perfect +for /since, vokabular: reči vezane za strah

Born to direct

Kombinovanje i upoređivanje dva vremena­Present perfect ili past simple?

(2) , vokabular: biografije

Practical English: Getting around

Konverzacija: hipoteze i zamišljene situacije; razgovor o strahovima i

fobijama; životinje

The mothers of invention

Pasiv (Passive) , vokabular­glagoli: invent, discover, etc.

I used to be a rebel

Konstrukcija used to , vokabular: školski predmeti

Mr Indecisive

Glagol may/might ­za izražavanje mogućnosti (possibility), vokabular:

građenje imenica

Konverzacija: razgovor o izumima i izumiteljima; škola

Obnavljanje: Units 9 and 10

Bad losers

Izražavanje kretanje u engleskom (expressing movement), vokabular:

predlozi za izražavanje kretanja, sport

Are you a morning person ?

Red reči kod frazalnih glagola (wor order of phrasal verbs), vokabular:

frazalni glagoli (phrasal verbs)

‘ I’m from London’ ‘So am I . ‘ Konstrukcije So/neither +pomoćni glagol (so/neither + auxiliaries) , vokabular: sličnosti (similarities)

Practical English ­Time to go home

Konverzacija: sport; sličnosti i razlike među ljudima

Strange but true !

Davno prošlo vreme (Past Perfect), vokabular: predlozi­ suddenly,

immediately, etc. Gossip is good for you

Neupravni govor (reported speech) , vokabular: say, tell, or ask ?

The English File Quiz

Pitanja bez pomoćnih glagola (questions without auxiliaries )

Konverzacija: prepričavanje prošlih događaja i iskustava;kako prepričavamo ono što čujemo od drugih

Obnavljanja : Units 11 and 12

Ključne informacije

Cena
4.900 RSD mesečno
Trajanje
64 časa / 4 meseca
Termini
2×90 min nedeljno
Nivo
Pre­intermediate (A2­-A1)

Prijava na kurs

Curriculum is empty

0.00 average base on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Write a review

  • Please wait...

Students Enrolled

No student enrolled.