Prevod sa ruskog na srpski

Saznajte cenu i rok

Prevod sa ruskog na srpski. Zatražite besplatnu procenu prevoda i u veoma kratkom roku dobićete naš odgovor

Popunite online formular ili nas jednostavno kontaktirajte putem telefona ili email-a

Prevod sa ruskog na srpski

Kontaktirajte nas

Kontakt forma

Informacije

Reference

Prevod sa ruskog na srpski

Ruski jezik se govori na području Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana, a koristi se i u državama bivšeg SSSR-a. Procenjuje se da ruski jezik govori oko govori oko 400 miliona ljudi, a čak 160 miliona govori ruski jezik kao svoj maternji.

Za Srbiju, ruski jezik je od posebnog značaja, imajući na umu da uslovi koje naša zemlja ima na ruskom tržištu, nema nijedna druga. Ruske firme su sve uspešnije, a njihova ekonomija sve jača, U ovakvim okolnostima, potreba za profesionalnim prevođenjem tekstova sa ruskog i na ruski jezik postaje sve intenzivnija.

U ruskom jeziku postoje tri dijalekta: severni, srednji i južni i naši prevodioci bez problema rade na bilo kom od ova tri dijalekta.

Naš tim stručnjaka, koji se sastoji od odličnih poznavalaca ruskog jezika ima neophodno  iskustvo, kvalifikacije i znanje  za pružanje kvalitetnih prevodilačkih usluga iz oblasti ekonomije, prava, IT-a, tehnologije i proizvodnje. U našem radu posebno ističemo prevode iz oblasti automobilske industrije, gde imamo dugogodišnje iskustvo sa eminentnim kompanijama iz ove oblasti.

U svom timu imamo i zaposlene prevodioce za ruski jezik koji su izvorni govornici ruskog jezika. Prevod sa ruskog na srpski ali i ostali prevodi ne predstavljaju nikakav problem za naš uigran tim.

Pored neophodne stručnosti, naši prevodici su odgovorni, lojalni i posvećeni, što sve doprinosi njihovom radu i posvećenosti prevodilačkim projektima, a svojim kvalitetom prevoda, pouzdanošću i brzinom realizacije uvek izlazimo u susret svojim stalnim i novim, potencijalnim klijentima.

U cilju obezbeđivanja vrhunskog kvaliteta prevoda,  svaki naš prevedeni dokument prolazi kroz dodatnu lekturu i korekturu, a  sve to u vremenskim okvirima koji su Vama potrebni. Sva dokumenta koja dobijemo se tretiraju kao strogo poverljiva, i nikada ih ne prosleđujemo trećim licima van našeg prevodilačkog tima. Prevod sa ruskog na srpski kao i ostali prevodi spadaju u takva dokumenta.

Pored navedenih informacija, u našem timu imamo i sudske tumače, koji pružaju usluge prevoda svih vrsta pravnih i ličnih dokumenata, ukoliko Vam je potreban prevod za pečatom sertifikovanog sudskog prevodioca.

Naša najbolja referenca je svakako veliki broj klijenata i kompanija sa ruskog govornog područja sa kojima smo ostvarili dugogodišnju uspešnu saradnju, na obostrano zadovoljstvo.

Vaše tekstove nam možete dostaviti u elektronskom ili štampanom obliku, i mi Vam šaljemo u obliku koji je Vama neophodan, najčešće je to elektronskim putem, ali ako je u pitanju prevod sa overom, onda je neophodno i poslati poštom.

Pre nego što se odlučite za profesionalno prevođenje, u nastavku Vam dajemo par informacija koje treba uzeti u obzir:

 1. Na koji način se određuje cena prevoda (Prevod sa ruskog na srpski)?

Postoje opšteprihvaćeni  faktori koji utiču na cenu prevoda, i to su:

 • Broj strana teksta (veći broj strana, niža cena prevoda)
 • Oblast za koju se tekst prevodi
 • Broj saradnika koji su angažovani na prevođenju ( kada je u pitanju prevod veoma stručnog teksta, ponekad je potrebno kontaktirati i stručnog saradnika radi neophodnih konsultacija)
 • Uređenost teksta (da li je dokument skeniran, da li ima komentare sa strane, da li je tehnički zahtevan za rad, da li se radi u Excel-u, PDF-u…)
 • Vremenski rok u okviru kojeg je potrebno završiti prevod.
 • Jezik na koji (i sa kog) se prevodi.
 1. Kako se određuje prevodilačka strana?

Moramo imati na umu da prevodilačka strana nije isto što i fizička strana teksta, jedna prevodilačka strana se računa na sledeći način:

Kada je u pitanju dokument u Word-u:

– Kada otvorite dokument, kliknete na opciju Review 
– Zatim kliknete na opciju Word Count 
– Broj Characters (with spaces) podelite sa 1800. Broj koji dobijete je broj prevodilačkih strana.

Naravno, ukoliko je Vaš dokument u pdf-u, prevodilačka strana se određuje nakon konvertovanja dokumenta u word format. Kada se u pitanju ostali formati, precizan broj prevodilačkih strana se računa po završetku prevoda, jer je jedino moguće izračunati u word-u.

 1. Šta podrazumeva lektura/korektura teksta?

Jezička redaktura podrazumeva poređenje izvornog i ciljnog teksta radi provere eventualnih grešaka u razumevanju teksta i slično, uz finalnu lekturu. Lektura podrazumeva samo rad na ciljnom tekstu, bez poređenja sa izvornim tekstom, kako bi se korigovale pravopisne greške, greške u kucanju i ostalo. Prevod sa ruskog na srpski kao i ostali prevodi podležu detaljnoj proveri i lekturi.

 1. Da li je kvalitetniji prevod sa overom sudskog tumača?

Ukoliko prevod nema overu sudskog tumača, to apsolutno ne znači da je manje kvalitetan od onoga sa overom. Svi naši prevodi su kvalitetni i profesionalno odrađeni, tako da ukoliko Vam nije potreban zvaničan pečat, nema potrebe da Vaš prevod bude sa overom. Razlika je u tome što tekst sa overom sudskog tumača predstavlja zvaničan dokument (sa dodatkom pečata i potpisa koji garantuje da je prevod veran originalu).

 1. Za koju dokumentaciju je potreban pečat i overa sudskog tumača?

To isključivo zavisi od institucije kojoj predajete dokumenta i od namene Vaše dokumentacije. Svakako je najbolje da se raspitate u instituciji kakav prevod Vam je neophodan, ili u kompaniji sa kojom sarađujete.

Najčešće sledeća dokumenta zahtevaju pečat: Pravni dokumenti (izjave, punomoćja, potvrde, tužbe, zapisnici), svedočanstva, diplome, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, boravišne, radne, vozačke i međunarodne dozvole, pasoši, lične karte, izvodi iz matične knjige rođenih, venčani listovi (lična dokumenta), uverenja medicinski izveštaji, farmaceutska dokumenta, sertifikati, rešenja, poslovna dokumenta (dokumentacija kompanija, izvodi iz Agencije za privredne registre, fakture, prevod tenderske dokumentacije), stanja bankovnih računa.

Nakon stručne procene svih ovih faktora, mi Vas kontaktiramo u najkraćem mogućem roku i dogovaramo se oko prevoda. Nakon odabira prevodioca koji najviše odgovara Vašim zahtevima, otpočinjemo sa prevodom, i trudimo se da završimo što pre.

Vaše je samo da odaberete jezik koji Vam je potreban, a od nas očekujte maksimalno profesionalan prevod. Ukoliko imate bilo koja dodatna pitanja, možete nam pisati ili nas kontaktirati na bilo koji od brojeva telefona koji su dostupni na našem sajtu.