ŠVEDSKI Individualni kurs
ŠVEDSKI Individualni kurs

Individualni kurs švedskog jezika namenjen je svima onima koji nisu u mogućnosti da prisustvuju grupnim kursevima i koji žele kurs organizovan prema svom rasporedu i planovima.

Daje mogućnost veće posvećenosti jednom polazniku. Pogodnost ovog kursa je što dinamiku nastave možete odrediti sami, odnosno možete je prilagoditi svojim obavezama. Uz dogovor sa profesorom izrađuje se poseban program prilagođen isključivo Vašim ciljevima, tako da oni pružaju mogučnost intenzivnog učenja i realizovanje programa za kraće vreme.

Švedski jezik spada u grupu skandinavskih jezika zajedno sa norveškim i danskim. Uz norveški, on postaje sve više tražen, jer visok standard i stalno otvorena nova radna mesta nude priliku za lep život u Švedskoj. Individualni kurs je namenjen polaznicima koji ranije nisu imali kontakta sa švedskim jezikom, tako da se na kursu uče osnovne stvari: kako da se predstavimo, kako da kažemo osnovne informacije o sebi, kako da savladamo čitanje i pisanje švedskog jezika i steknemo osnovna znanja koja nam omogućavaju lako snalaženje u nepoznatoj zemlji. Kurs predstavlja praktičnu primenu datog sadržaja i aktivno usvajanje samog jezika kroz interaktivna vežbanja.

Kurs je organizovan u 20 nastavnih celina (kapitler). Svaka od celina se odnosi na neku od tema iz svakodnevnog života (posao, zabava, porodica, putovanja, zdravlje, škola…) i omogućava vežbanje i primenu novih reči vezanih za tu oblast, lako usvajanje gramatičkih pravila i, takodje veoma važno za useljenika u Švedskoj, radimo na vežbama izgovora.

Polaznici na kraju kursa polažu završni test i dobijaju sertifikat kao potvrdu uspešno završenog kursa.

Stečeno znanje predstavlja dobru osnovu za prelazak na B1 kurs.

Radi se po programu Rivstart A1 A2, svenska som främmande språk; Paula Levy Scherrer och Karl Lindemalm.

Ključne informacije​

900 RSD
60 minuta
2-4 puta nedeljno

Prijava na kurs

Prijava na kurs