NEMAČKI Početni kurs
Nemacki A1

Kursevi nemačkog jezika su trenutno najtraženiji u ABC-u. Svi kursevi nemačkog jezika su usaglašeni sa međunarodnim standardima pa nakon pohađanja kursa u našoj školi polaznici uspešno polažu i stiču međunarodne sertifikate.

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji ranije nisu imali puno kontakta sa nemačkikm jezikom kao i onima koji teže ka profesionalnom usavršavanju.Može se reći da je ovo kurs za vođenje svakodnevne komunikacije na osnovnom nivou. Polaznici lako usvajaju osnovna znanja, postepeno ih nadograđuju i stalno obnavljaju naučeno.

U sklopu kursa, organizuju se i časovi konverzacije i debate, koji za cilj imaju da Vam na zabavan način približe nemački jezik kako bi ga što lakše i bolje naučili. Kurs obrađuje teme iz svakodnevnog života (sport, moda, umetnost, putovanje…) uz učenje novih reči, lako usvajanje gramatičkih pravila i što je najvažnije, vežbi izgovora.

Na kraju uspešno završenog kursa, polaznik će usvojiti osnovni formalin jezički okvir i biti osposobljen za nesmetanu i samostalnu komunikaciju o osnovnim temama iz svakodnevnog života.

Svaki nivo (npr. A1) je podeljen na podnivoe (A1/1 i A1/2). Na taj način, polaznik shodno međunarodnim standardima, postiže najbolje rezulate. Kursevi se realizuju po programu Schritte International. Polaznici kureseva dobijaju originalne nemačke udžbenike. Pored obaveznog materijala, naši predavači nude i mnoštvo dodatnog materijala za lakše usvajanje jezika (članci iz stranih novina, DVD filmovi na stranom jeziku, tekstovi koji pružaju uvid u kulturu i tradiciju Nemačkog naroda).

Nivoi

0%
ZMP (C1)
0%
Mittelstufe II (B2/C1)
0%
Mittelstufe I (B2)
0%
ZD (B1)
0%
Grundstufe III (A2/B1)
0%
Grundstufe II (A2)
0%
Grundstufe I (A1)

Predavači

Kurseve vode stručni predavači koji imaju iskustvo boravka u Nemačkoj ili Austriji.

Ključne informacije​

3 x 5.499 RSD
72 časa
/
3 meseca
3×90 min nedeljno
Početni (A1)

Prijava na kurs

Prijava na kurs