Italijanski grupni kurs
Italijanski grupni kurs

Grupni kurs italijanskog jezika vam omogućava efektivno učenje ovog lepog jezika.

Na kursu će se forsirati praktična primena teorijskog znanja i konverzacija između polaznika na stranom jeziku.

Časovi su dinamični i interaktivni kako bi se poboljšalo pamćenje i usvajanje jezičkih veština.

Za dalje informacije o programu rada i predavačima pogledajte (Link koji vodi na grupne kurseve gde se nalaze kurikulumi)

Kurs pokriva nivoe od A1-C2

Nivoi

0%
PERFEZIONAMENTO (C1)
0%
CELI (B2/C1)
0%
AVANZATO (B2)
0%
MEDIO (B1/B2)
0%
Intermedio (A2/B1)
0%
Elementary (A1/A2)

Predavači

Kurseve vode predavači koji mogu da se pohvale boravkom i školovanjem u inostranstvu, pre svega Italiji, kao i radom u stranim organizacijama i kompanijama
Reference

ABC škola je glavni partner kompanije FIAT Automobili Srbija u oblasti jezičkih kurseva.

Ključne informacije​

4 x 4.499 RSD
64 časa / 4 meseca
2 x 90 min nedeljno

Prijava na kurs

Prijava na kurs