Gorana Radaković

Engleski jezik

Gorana je diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti i doktorant na odseku za jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, predavač i prevodilac za engleski jezik sa desetogodišnjim iskustvom.

Gorana ima bogato iskustvo u držanju nastave engleskog jezika za grupe i pojedince. Sprovodila je opšte i specijalizovane kurseve engleskog jezika za firme, vodila individualne kurseve engleskog jezika i pripreme polaznika za sticanje međunarodno priznatih sertifikata za engleski jezik IELTS i TOEFL. Kontinuirano se usavršava u metodici nastave jezika.

Kao prevodilac ima iskustva sticana u međunarodnim organizacijama na usmenom (konsekutivnom i simultanom) prevođenju konferencija, bilateralnih sastanaka, radnih grupa i okruglih stolova u oblasti međunarodne pomoći, programa za priključivanje Evropskoj uniji, pravnim tekovinama SAD, bezbednosti i zdravlja na radu, i sl. Pismeno prevodi u oblasti mašinstva, ekonomije, prava, i td.

Usavršavala se u oblasti naučnog i stručnog prevođenja. Član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.

Komunikativna je i uvek spremna za saradnju.

Socials