Danica Živadinović

Engleski jezik za decu

Danica je diplomirani master filolog anglista. Završila je osnovne akademske i master studije na Filološko-umetničkom fakultetu, na odseku za engleski jezik i književnost sa visokom prosečnom ocenom. Ima višegodišnje iskustvo kao profesor i prevodilac.

Danica je vodila grupne i individulane kurseve jezika za decu i odrasle, kurseve srpskog i engleskog jezika za strance, konverzacijske kurseve kao i specijalizovane kurseve za firme. Kao prevodilac ima iskustva iz oblasti mehanike, tehnike, medicine, prava i ekonomije. Kvalifikovana je i za vođenje individualnih kurseva pripreme za polaganje medjunarodnih ispita IELTS i TOEFL.

Učesnik je mnogobrojnih konferencija i seminara stručnog usavršavanja i nosilac priznatih sertifikata i diploma. Poseban akcenat u svom profesionalnom razvoju stavlja na rad sa decom i mladima gde je postizala i najviše uspeha. U slobodno vreme praktikuje jogu i bavi se slikanjem.

Socials